Kontingent i Vennesla Karate Klubb fastsettes på års møte i styret og følgende satser er nå gjeldende.

Voksen: 700,- per halvår (13+)
Barn: 500,- per halvår. (8-12 år)

Familiereduksjon:

Vi i Vennesla Karate Klubb har tro på at det sosiale i karate også kan strekkes inn i familien, og tilbyr dermed familiereduksjon på 100,- per nye medlem på samme bopel.  Har man da to barn som trener, får man da en faktura á 500,- og den neste på 400,-. To barn, og en voksen = 500,- + 400,- + 600,-

Faktura for semester blir delt ut ved første trening, og har forfall 30 dager etter første trening det semester. Faktura frist er gjeldende uansett om enn ikke er delaktig på første treningsdag.

NB: Fra og med fylte 13år er man som voksen å regne.