NB: Klubben har behov for at foresatte bidrar, og vi har behov for god håndfull foresatte kan hjelpe til. (se skjema for oppgaver). Vi kan ikke garantere for ønsket oppgave, men det vil bli vektlagt.

NB: Dette er gjeldene alle foresatte for barn/ungdom som skal være med på leiren. Dvs der deltager er 17 år eller yngre.

Påmeldingskjema: InvitasjonKlubb2018

PS: I tilfellet vi ikke får nok foresatte, kan klubben velge å stryke alle barn/ungdommer fra deltakelse og da også eventuell gradering.

Skjema leveres til Dag Philip