Det går mot avslutning av året, og i tradisjon tro er vi nøyt til å avslutte tidlig i desember pga skolen og bruk av hallen til “jule ting”.

Vi har derfor satt dato til 2 desember for gradering. Denne er gjeldende for barneparti og voksenparti. (Alle foresatte på barneparti skal ha mottatt e-post fra Dag Philip om informasjon).

Graderingen starter kl 18:00, så det kan være greit å være tidlig ute denne dagen.

Vi setter pris på at foresatte, og øvrige gjester forholder seg oppe på tribunen, og ikke nede i salen.