Den 31 oktober skal det være regionalt stevne i Mandalshallen – Mandal.

Påmelding
Påmelding sendes via påmeldingsnettside på www.kampsport.no Siden åpnes 1. oktober 2015. Påmeldingsfrist: fredag 23. oktober 2015 kl. 12.00. Ingen etteranmeldelser vil bli akseptert. Åpenbare feil på påmeldingsskjema som blir oppdaget før trekning, rettes av administrasjonen.

NB: Selve påmeldingen skjer til hovedtrener i klubb og ikke av den enkelte medlem på www.kampsport.no
NB: Påmelding er bindende.

Startkontingent
– Kr. 200,- pr. utøver pr barneklasse
– Kr. 250,- pr. utøver pr. klasse
– Kr. 500,- pr. lag
Norges Kampsportforbund sender faktura med startkontingent til påmeldte klubber. Påmelding er bindende. Utøvere/klubber som har ubetalte kontingenter/avgifter tas ikke med trekningen.

Trekning
Trekningslister og tidsskjema vil bli lagt ut på www.kampsport.no

Registrering
Gyldig legitimasjon for utøvere skal forevises ved registrering og innveiing.

Dommere
Alle klubber som stiller med fem eller flere deltagere må stille med minst én lisensiert dommer på stevnet. Klubber som stiller med femten eller flere deltagere må stille med minst to lisensierte dommere fra egen klubb. Om dommeren melder avbud på stevnedagen, så vil dette gå ut over antall deltagere for klubben han representere.

Deltagelse
– Aldersgrensedato: stevnedag
– Utøvere skal gå i riktig alders- / vektklasse
– Utøvere skal veie inn i alle vektklasser, også + (pluss) klassene
– Utøvere kan kun representere en klubb/team
– Sammenslåing av klasser kan gjennomføres i henhold til vanlig praksis
– De som deltar i kata og/eller kumite rekruttklassene kan bare gjøre det i en sesong, den første sesongen. De får kun delta i kata og/eller kumite rekruttklassene

Regler
WKF reglement v. 9.0. – 2015
Kata: Klassene vil bli avviklet etter WKF reglementet som basis, men med følgende norske tilpasning: Den internasjonale WKF katalisten er ikke benyttet på regionale/lokale stevner, som igjen vil si at alle stilarter stiller på lik linje i kata konkurranser på ovennevnte stevner. På regionale / lokale stevner kan man gå samme kata flere ganger, men må endre kata i finalen (ikke bronsefinalen). Det skal ikke vises bunkai i katalag-finalen.
Kumite: Klassene vil bli avviklet etter WKF reglementet som basis, men med følgende norske tilpasning: Lag kumite utgjør 3 deltagere med 1 reserve. Det gis unntak for bruk av maske (ungdom og kadett) på alle stevner i Norge. Det betyr at utøverne kan bruke maske (ungdom og kadett) og vest hvis de ønsker det.

Foto og film
NKF opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med deltagere og funksjonærer som kan bli publisert i redaksjonell sammenheng på www.kampsport.no

Forbehold om avlysning
Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse stevnet eller klassene ved lav påmelding eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Ved avlysning tar NKF intet ansvar for eventuelle bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben har tatt i forbindelse med stevnet.
Det er veldig viktig at lagledere holder seg oppdatert på www.kampsport.no i ukene før stevnet for detaljerte timeplaner.

Sted
Mandalshallen.
Adresse: Fridtjov Nansensvei 13
4514 Mandal
Google Maps: https://goo.gl/yX2X5i

 

For mer info eller spørsmål, kontakt Dag Philip Lango Thorbjørnsen, helst per epost.
✉ dag.thorbjornsen@venneslakarate.no