Barnepartiet er dessverre helt fullbooket og det blir ingen oppstart av nytt nybegynnerparti denne høsten. I alle fall ikke i første omgang, det vil bli gjort en ny vurdering ca en måned etter oppstart for å se på eventuelt frafall kan tillate en liten nybegynner gruppe.

I tilfelle oppstart, har vi en venteliste som følges kronologisk i forhold til når navnet ble skrevet ned på listen, med unntak av barn av voksne utøvere i klubben som får fortrinnsrett.

Om det er av interesse å skrive opp ditt barn på venteliste, send en mail til Dag Philip med følgende info:

  • Fult navn på utøver
  • Fødselsdato
  • Navn på foresatt som skal være kontakt person
  • Mobilnummer til foresatt som skal være kontakt person
  • E-post (om annen enn avsender adresse) til foresatt som skal være kontakt person.

For voksenparti har vi fremdeles plass til noen flere elever. Man trener på voksenparti fra og med fylte 13 år. For påmelding, send en mail til Andre.